Kraje

WIELOJĘZYCZNY DIGITAL MARKETING

Mamy wiedzę o lokalnych ekosystemach mediów online. Mamy świadomość różnic pomiędzy rynkami oraz różnorodności językowej i kulturowej.

Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, Rosja, Południowy Kaukaz, Azja Środkowa. Wszędzie tam panuje inny niż w Europie Zachodniej rozkład sił między wiodącymi graczami.

Mając świadomość tych wszystkich uwarunkowań, trzeba umieć poruszać się w ich gąszczu, by tworzyć międzynarodowy, wielojęzyczny digital marketing. My to potrafimy.

    Sorry, no posts matched your criteria.